buscador de rama de fargo de los pozos http://espanapildoras.com/ usos de la planta medicinal aloe vera

Highlights

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL: DIRECTOR/A GENERAL DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA D'EMPRESES DE CONSULTORIA, ACEC.

 

Visió general


L'Associació Catalana d'Empreses Consultores (ACEC www.asocat.org ) és l'organització empresarial que representa el sector d'empreses consultores implantades a Catalunya, un sector imprescindible pel bon desenvolupament de l'activitat econòmica i la seva transformació digital.
ACEC és una entitat de caràcter privat, sense ànim de lucre i amb mes de 25 anys d'història, que representa a les empreses del àmbit de la consultoria en Catalunya i als seus professionals.
ACEC és la veu de les empreses consultores implantades a Catalunya i les representa davant les institucions i el mercat, influint en l'impacte positiu de la consultoria i de la tecnologia en la vida dels ciutadans i la societat en general. Així mateix, treballa per millorar els estàndards i la qualitat de la consultoria, per promoure el seu creixement i per facilitar el reconeixement de la professió.

Els objectius principals l ́ACEC són:


• Promoure el màxim nivell de professionalitat, ètica i qualitat en la pràctica de la
consultoria.
• Promocionar el mercat de la Consultoria d'empreses i de les AAPP, en totes les
seves especialitats però amb especial èmfasi en el Sector TIC, en benefici de les consultores associades i de la Societat, fomentant la innovació, transparència, eficiència, transversalitat, seguretat i sostenibilitat.
• Promoure la captació i retenció del talent.
• Promoure la incorporació de la dona en el Sector de la Consultoria.

Rol i responsabilitats


- Dinamització associativa. Captació de nous associats. Disseny i posada en marxa de serveis i propostes de valor per als associats.
- Desenvolupament de noves propostes de valor i sostenibilitat associativa.
- Identificació, disseny, lideratge i coordinació de projectes a portar a terme amb l'ajut i participació de les empreses associades via grups de treball. Suport metodològic; cerca de finançament per a projectes, ajuda a la seva escalabilitat
en l'associació, ....
- Màrqueting i comunicació. Implementar, amb l'ajuda de les empreses associades
una estratègia de visibilitat i valor de l'Associació.
- Fomentar el networking associatiu i amb tercers. Gestió i dinamització
d'esdeveniments propis. Continguts i organització dels actes de l'associació.
- Relacions institucionals i corporatives. Representació de l'ACEC en els àmbits públics i privats, socials i econòmics en coordinació amb la Junta Directiva.
- Gestió econòmica i administrativa. Elaboració i seguiment del pressupost anual.
- Coordinar i estructurar les Assemblees, Juntes Directives i els Consells Assessors de l'Associació segons el que es preveu en els Estatuts de l'Associació. Preparació
de les agendes, els continguts i les actes.
- Impuls de les comissions de treball. Seguiment i suport als projectes engegats per
les diferents comissions de treball.
- L ́ACEC compta amb el suport d'entitats externes per a la gestió comptable i decomunicació.
- Reporta a Junta Directiva: Compta amb el suport de un Comitè Executiu
constituït de menor dimensió i amb major flexibilitat que la Junta Directiva per a facilitar el disseny i contingut de les accions a presentar i desenvolupar.

Perfil


- Persona emprenedora i dinàmica, acostumada a treballar liderant xarxes i interrelacions personals amb equips multidisciplinaris. Propositiva.
- Bona coneixedora de la professió de la consultoria, de la situació del sector i dels principals reptes que han d'afrontar les empreses.
- Motivada en general per la innovació i la tecnologia i específicament per l'aportació de valor que comporta la consultoria en qualsevol procés de transformació, en especial els de transformació digital en tots els àmbits econòmics i socials.
- Rigorosa en la gestió
- Professionalment sensible als ODS 2030
- Motivada pel creixement professional, i per la defensa dels interessos del
col·lectiu d'empreses i de professionals als que representa la ACEC.
- Es busca un professional amb dedicació part time i horari flexible (aprox 80 h
mes) i se ofereix contractació modalitat d'autònom.

Qualificacions


- Estudis universitaris i màster, preferiblement en l'àmbit de la gestió empresarial o MBA.
- Excel·lents dots de comunicació escrita i oral, incloent presentacions en públic.
- Domini de les eines habituals d'ofimàtica, treball en xarxa i gestió de projectes.
- Domini de les xarxes socials i la gestió de continguts.
- Català, castellà i anglès escrits i parlats (nivell Proficiency).
- Necessària experiència laboral prèvia, en tasques de gestió, comercials i/o direcció de projectes.
- Es valorarà experiència exercint un rol similar per alguna entitat del teixit associatiu i coneixement en l'àmbit de la consultoria
- Es valorarà experiència internacional i/o projectes europeus.

Last modified onThursday, 07 May 2020 12:01
back to top