buscador de rama de fargo de los pozos http://espanapildoras.com/ usos de la planta medicinal aloe vera

HighlightsDirección
Address
Adreça

SC Trade Center 3, Avda. Corts Catalanes 9-11, 2a - 15 D

08173 - Sant Cugat del Vallès

Tlf +34 93 583 95 18

Fax +34 93 583 95 52

Mail: asenta@asenta.es

Web:http://www.asenta.es

 

Description

Som la continuació de Bekaert Consulting, empresa promoguda pel Grup Bekaert.

Ajudem a les empreses a millorar la seva competitivitat, mitjançant assessoria, formació i guia en la implantació de mètodes robustos, basats en els principis de'Excel·lència, que combinen tècniques innovadores i una àmplia experiència pràctica.

Aportem solucions adaptades a les necessitats de cada client, col·laborant en totes les fases del projecte, des de l'anàlisi fins a la implantació.

Acompanyem els nostres clients en la seva expansió internacional, desplegant el model de gestió i ajudant a millorar les operacions a les noves implantacions. Mantenim una relación de col·laboració permanent amb experts de nivell internacional.

Somos la continuación de Bekaert Consulting, empresa que fue promovida por el Grupo Bekaert.

Ayudamos a las empresas a mejorar su competitividad, mediante asesoría, formación y guía en la implantación de métodos robustos, basados en los principios de la Excelencia, que combinan técnicas innovadoras y amplia experiencia práctica.

Aportamos soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente, colaborando en todas las fases del proyecto, desde el análisis hasta la implantación.

Acompañamos a nuestros clientes en su expansión internacional, desplegando el modelo de gestión y ayudando a mejorar las operaciones en las nuevas implantaciones. Mantenemos una relación de colaboración permanente con expertos de relieve internacional.

We are the continuation of Bekaert Consulting, a company promoted by the Bekaert Group.

We help companies to improve their competitiveness through advisory services, training and guidance for the implementation of robust procedures based on the principles of Excellence, which combine innovative techniques and an extensive practical experience.

We bring solutions adapted to every costumer need, collaborating in all steps of the project, from the analysis to the implementation.

We support our costumers in their international expansion, deploying an operating model and helping them to improve their operations in these new implementations. We keep a collaborative and permanent relationship with international experts.

Related Managers

Luis Mauleón
Director General
Director General
Director
T: +93 583 95 18