buscador de rama de fargo de los pozos http://espanapildoras.com/ usos de la planta medicinal aloe vera

HighlightsDirección
Address
Adreça

C/Josep Pla 2, edifici B2, planta 13

08019 - Barcelona

Tlf +34 93 550 99 00

Fax +34 93 550 99 02

Mail: info@alten.es

Web:http://www.alten.es

     

Description

ALTEN, líder europeu en Enginyeria i Consultoria en Tecnologia, proporciona suport a les estratègies de desenvolupament dels seus clients en els camps de la innovació, la R + D i els sistemes TIC. ALTEN té seus a 16 països, els seus 16.000 enginyers cobreixen tot el cicle de desenvolupament i ofereixen diferents nivells de servei, des de consultoria de tecnologia fins a projectes globals externalitzats. ALTEN és el Partner tecnològic de primera elecció per a les empreses líders a Europa.

A Espanya, amb més de 1.300 professionals, i gràcies a les seves múltiples seus que permeten cobertura a nivell nacional, ALTEN és un dels grups més grans que proporcionen Consultoria, Tecnologia de la Informació i Serveis Enginyeria a les principals empreses en el mercat espanyol.

ALTEN, líder europeo en Ingeniería y Consultoría en Tecnología, proporciona apoyo a las estrategias de desarrollo de sus clientes en los campos de la innovación, la I + D y los sistemas TIC. ALTEN tiene sedes en 16 paises, sus 16.000 ingenieros cubren todo el ciclo de desarrollo y ofrecen distintos niveles de servicio, desde consultoría de tecnología hasta proyectos globales de externalización. ALTEN es el Partner tecnológico de elección para las empresas líderes en Europa.

En España, con más de 1.300 profesionales, y gracias a sus múltiples sedes que permiten cobertura a nivel nacional, ALTEN es uno de los grupos más grandes que proporcionan Consultoría, Tecnología de la Información y Servicios de Ingeniería a las principales empresas en el mercado español.

ALTEN, the European leader in Engineering and Technology Consulting, provides support for its clients’ development strategies in the fields of innovation, R&D and IT systems. ALTEN is active in 16 countries, with 16,000 top engineers covers the whole development cycle and offers a choice of service levels, from technology consulting to full-blown project outsourcing. It is the Technology Partner of choice for Europe’s leading companies.

ALTEN Spain, with more than 1,300 professionals, and his nationwide coverage in the provision of services, is one of the largest groups providing Consulting, Information Technology, and Engineering services to major companies on the Spanish market.

Related Managers

David Fernández
Business Manager
Business Manager
Business Manager
T: +34 935 509 900