buscador de rama de fargo de los pozos http://espanapildoras.com/ usos de la planta medicinal aloe vera

HighlightsDirección
Address
Adreça

Avda. Diagonal, 520, 1r 1a

08006 - Barcelona

Tlf +34 902 107 047

Fax +34 902 110 260

Mail: info@tactio.es

Web:http://www.tactio.es

 

Description

TACTIO és una organització de consultoria formada per professionals amb una àmplia experiència en aportar solucions estratègiques, organitzatives, d'impuls comercial i sobretot, aquelles que tenen com a objectiu la millora del control i de la rentabilitat en l'entorn de la petita i mitjana empresa.

Fundada l'any 2007 per un grup de professionals amb àmplia experiència, inconformista amb els models de negoci tradicionals imperants en el sector de la consultoria, en els quals el client no ocupava el primer orden de prioridad, i amb la intenció de modernitzar i aportar molt més valor al client. Durant la seva trajectòria, desenvolupada íntegrament en temps difícils, TACTIO ha aconseguit créixer de manera important i sostinguda i convertir-se en una entitat de referència en l'ajuda a les pimes a nivell nacional.

TACTIO es una organización de consultoría compuesta por profesionales con amplia experiencia en aportar soluciones estratégicas, organizativas, de impulso comercial y sobre todo, aquellas que tienen por objeto la mejora del control y de la rentabilidad para entornos de la pequeña y mediana empresa.

Fundada en 2007, por un grupo de profesionales con amplia experiencia, inconformista con los modelos de negocio tradicionales imperantes en el sector de la consultoría en los que el cliente no ocupaba el primer orden de prioridad, y con ánimo de modernizar y aportar mucho más valor al cliente. En su trayectoria, desarrollada íntegramente en tiempos nada fáciles, TACTIO ha logrado crecer de manera importante y sostenida y convertirse en una entidad de referencia en ayuda para las pymes a nivel nacional.

TACTIO is a consulting firm consisting of professionals with experience in providing strategic, organizational and comercial solutions y sobre todo, aquellas que tienen with the objective of improving the control and profitability for small environments and medium companies.

Related Managers

Mario Monrós
Socio Director
Socio Director
Socio Director
T: +34 902 107 047
Joaquim Bertran
Socio Director
Socio Director
Socio Director
T: +34 902 107 047