buscador de rama de fargo de los pozos http://espanapildoras.com/ usos de la planta medicinal aloe vera

HighlightsDirección
Address
Adreça

C/ Sancho de Ávila, 110-130, edifici 22@

08018 - Barcelona

Tlf +34 93 501 50 00

Mail: ferran.serrano@t-systems.es

Web:http://www.t-systems.com/es/es

     

Description

Amb una infraestructura mundial de centres informàtics i xarxes, T-Systems ofereix tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) a grups multinacionals i a institucions públiques. Amb aquesta base, la filial de serveis per a empreses de Deutsche Telekom facilita solucions integrades per a un futur en xarxa entre les empreses i la societat. Uns 47.600 empleats combinen una gran experiència dins de cada sector i la innovació TIC per proporcionar un valor afegit notable al negoci principal dels seus clients de tot el món. T-Systems va obtenir uns ingressos d'uns 9100 milions d'euros en l'exercici de 2010.

Con una infraestructura de centros informáticos y redes a nivel mundial, T-Systems ofrece tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) a grupos multinacionales e instituciones públicas. Sobre esta base, la filial de servicios para empresas de Deutsche Telekom facilita soluciones integradas para un futuro en red entre las empresas y la sociedad. Unos 47.600 empleados combinan experiencia en cada sector, e innovación TIC para agregar un notable valor añadido al negocio principal de de sus clientes en todo el mundo. T-Systems obtuvo unos ingresos de alrededor de 9.100 millones de euros en el ejercicio 2010.

T-Systems shapes the networked future of business and society and creates value for customers, employees and investors thanks to innovative ICT solutions.

Drawing on a global infrastructure of data centers and networks, T-Systems operates information and communication technology (ICT) systems for multinational corporations and public sector institutions. T-Systems provides integrated solutions for the networked future of business and society. The company's some 52,700 employees combine industry expertise and ICT innovations to add significant value to customers’ core business all over the world. T-Systems generated revenue of around EUR 10 billion in the 2012 financial year.

Related Managers

Osmar Polo
Director General
Director General
Managing Director
Ferran Serrano
Director de Marketing y Comunicación
Director de Marketing y Comunicación
Director de Marketing y Comunicación
T: +34 935 015 000
Joan Monraba
Director Sector Administración Publica
Director Sector Administración Publica
Director Sector Administración Publica
T: +34 935 015 000
Marta Garcia
Corporate Business Development
Corporate Business Development
Corporate Business Development
T: +34 935 015 000
Balbina Rocosa
Sales Account Manager
Sales Account Manager
Sales Account Manager
T: +34 935 015 000