buscador de rama de fargo de los pozos http://espanapildoras.com/ usos de la planta medicinal aloe vera

HighlightsDirección
Address
Adreça

C/ Aribau, 200, 6a. planta

08036 - Barcelona

Tlf +34 93 240 60 20

Fax +34 93 240 60 21

Mail: jriera@ineocorporate.com

Web:http://www.ineocorporate.com

Description

INEO CORPORATE és el resultat de la fusió de dues firmes consultores especialitzades, RICE Consultoria d’Empreses –vinculada al Bufet Roca Junyent- i  Emecero Corporate Consulting.

RJCE Consultoría de Empresas va constituir-se el 1999 amb el propòsit de crear una firma especialitzada en assessorament corporatiu i estratègic, principalment a l’àrea de Corporate Finance (fusions i adquisicions) i en gestionar serveis d’orientació estratègica i millora d’eficiència empresarial, amb la participació de tres socis fundadors: Bufet Roca Junyent, Francesc Homs i Jordi Roura.

Emecero Corporate Consulting va ser fundat el 2005 per Lorenzo Dávila i Miquel Serra com un projecte de Consultoria Estratègica i Banca d’Inversió , que va internacionalitzar la seva activitat cap a Amèrica Llatina, amb especial presencia a Colòmbia, Xile i Perú.

Conscients de les exigències del mercat i de les oportunitats que d’ell en  deriven, ambdues entitats van decidir fusionar els seus projectes de consultoria estratègica, especialitzada en la gestió d’operacions corporatives. 

INEO CORPORATE es el resultado de la fusión de dos firmas consultoras especializadas, RJCE Consultoría de Empresas –vinculada al bufete Roca Junyent– y Emecero Corporate Consulting.

RJCE Consultoría de Empresas se constituyó en 1999 con el propósito de crear una firma especializada en asesoramiento corporativo y estratégico, principalmente en el área de Corporate Finance (fusiones y adquisiciones) y en gestionar servicios de orientación estratégica y mejora de eficiencia empresarial, con la participación de tres socios fundadores: Bufete Roca Junyent, Francesc Homs y Jordi Roura.

Emecero Corporate Consulting fue fundada en 2005 por Lorenzo Dávila y Miquel Serra como un proyecto de Consultoría Estratégica y Banca de Inversión y que internacionalizó su actividad hacia Latinoamérica, con especial presencia en Colombia, Chile y Perú.

Conscientes de las exigencias del mercado y de las oportunidades que de él se derivan, ambas entidades decidieron acometer una fusión de sus respectivos proyectos de consultoría estratégica, especializada en la gestión de operaciones corporativas.

INEO CORPORATE is the result of the fusion of two specialized consulting firms, RJCE Business Consulting (associated with Roca Junyent Lawyers) and Emecero Corporate Consulting.

RJCE Business Consulting was established in 1999 with the purpose of creating a company specialized in corporate and strategic counseling, particularly in the area of Corporate Finance (Merging & Acquisitions) and of strategic counseling and improvement of business efficiency, involving three founding partners: Roca Junyent Lawyers, Francesc Homs and Jordi Roura.

Emecero Corporate Consulting was founded in 2005 by Lorenzo Dávila and Miquel Serra as a Strategic Consulting and Investment Banking project. It spread its activity towards Latin America, particularly in Colombia, Chile and Peru.

Aware of the demands of the market and the opportunities deriving from it, both firms decided to undertake a merger of their strategic consultancy projects specializing in the management of corporate operations.

Related Managers

Jordi Riera
Socio Director
Socio Director
Socio Director
T: +34 932 406 020
Francesc Homs
Socio Director
Socio Director
Socio Director
T: +34 932 406 020