buscador de rama de fargo de los pozos http://espanapildoras.com/ usos de la planta medicinal aloe vera

HighlightsDirección
Address
Adreça

C/Via Augusta, 229 - 231, baixos

08021 - Barcelona

Tlf +34 93 201 15 27

Fax +34 93 201 15 28

Mail: info@mirallesserra.com

Web:http://www.msassessors.com

 

Description

Recolzem a les empreses en la seva gestió i millora de la productivitat mitjançant:

  • Programes d'estalvi de costos i augment de la productivitat mitjançant la millora dels processos
  • Optimització i desenvolupament de xarxes comercials
  • Anàlisi de viabilitat de negocis i empreses
  • Acompanyament continu a l'empresa: diagnòstics i implantació de solucions per a l'empresa
  • Organització interna a l'empresa

El nostre objectiu és donar suport als empresaris, directius i professionals en aquelles àrees / camps de la seva activitat en els quals no siguin especialistes (tant a nivell professional com personal) a través de la nostra professionalitat, transparència i confiança.

Apoyamos a las empresas en su gestión y mejora de la productividad mediante:

  • Programas de ahorro de costes y aumento de la productividad mediante la mejora de los procesos
  • Optimización y desarrollo de redes comerciales
  • Análisis de viabilidad de negocios y empresas
  • Acompañamiento continuo a la empresa: diagnósticos e implantación de soluciones para la empresa
  • Organización interna a la empresa

Nuestro objetivo es dar soporte a los empresarios, directivos y profesionales, en aquellas áreas / campos de su actividad que no sean especialistas (tanto a nivel profesional como personal) a través de nuestra profesionalidad, transparencia y confianza.

Our goal is to give support to entrepreneurs, managers and professionals in those areas which are out of their expertise (both in a professional and personal level) through our professionalism, transparency and trust.

Related Managers

Javier de Pineda Blanc
Soci
Socio
Partner
T: + 34 93 201 15 27
M: +34 666 72 00 85
Lluis Miralles
Socio Director
Socio Director
Socio Director
T: +34 93 201 15 27
Luis Roig
Socio Director
Socio Director
Socio Director
T: +34 93 201 15 27