buscador de rama de fargo de los pozos http://espanapildoras.com/ usos de la planta medicinal aloe vera

HighlightsDirección
Address
Adreça

C/Roc Boronat, 133, districte 22@

08018 - Barcelona

Tlf +34 93 463 00 00

Fax +34 93 463 00 00

Mail: indra@indracompany.com

Web:http://www.indra.es

     

Description

Indra és una companyia global de consultoria, tecnologia, innovació i talent, líder en solucions i serveis d'elevat valor afegit pels sectors de Transport i Tràfic, Energia i Indústria, Administració Pública i SanitatServeis Financers, Seguritat i Defensa i Telecom i Media. Indra opera en més de 128 països i compta amb més de 42.000 professionals a nivell mundial focalitzats en desenvolupar solucions innovadores que cobreixin les necessitats dels clients més exigents. Indra és la segona companyia europea en el seu sector per inversió en I+D, amb al voltant de 550 M€ invertits en els últims tres anys.

Indra es una compañía global de consultoría, tecnología, innovación y talento, líder en soluciones y servicios de alto valor añadido para los sectores de Transporte y Tráfico, Energía e Industria, Administración Pública y Sanidad,Servicios Financieros, Seguridad y Defensa y Telecom y Media. Indra opera en más de 128 países y cuenta con más de 42.000 profesionales a nivel mundial focalizados en desarrollar soluciones innovadoras que cubran las necesidades de los clientes más exigentes. Indra es la segunda compañía europea en su sector por inversión en I+D, con cerca de 550 M€ invertidos en los últimos tres años.

Indra is a global consulting, technology, innovation and talent company. It is on the cutting edge of high value-addedsolutions and services for the Transport and TrafficEnergy and IndustryPublic Administration and Healthcare,Financial ServicesSecurity and Defence and Telecom and Media sectors. The company operates in more than 128 countries and has more than 42,000 employees worldwide, focusing on developing innovative solutions that meet the needs of the most demanding clients. Indra ranks second in Europe by R&D spend, investing close to €550m during the last three years.

Related Managers

Wolfgang Most
Soci
Socio
Partner
T: +34 915 647 209
Javier Fernández Gurumeta
Gerente senior
Gerente senior
Gerente senior
T: +34 93 463 00 11