buscador de rama de fargo de los pozos http://espanapildoras.com/ usos de la planta medicinal aloe vera

HighlightsDirección
Address
Adreça

Ciutat de la Justícia de Barcelona - Avda. Carrilet, 3, Edifici D, Planta 10

08902 - L'Hospitalet de Llobregat

Tlf +34 93 567 97 10

Mail: info@concatel.com

Web:http://sii-concatel.com/

     

Description

SII Concatel és una empresa especialitzada en Tecnologies de la Informació (TI) Enginyeria, amb les següents disciplines: Industrial, Aeronàutica, Energètica i de Telecomunicacions.

És la presència espanyola del Grup SII, una empresa multinacional amb 40 anys d'experiència que cotitza a la Borsa de París i compta amb més de 8.500 professionals treballant en 74 centres tècnics, repartits en 18 països. A Espanya, SII Concatel compta amb més de 700 professionals, 6 centres tècnics i un volum de negoci superior als 37 milions d'euros.

La seva oferta al mercat es basa en un servei integral i personalitzat que abasta totes les àrees de l'àmbit tecnològic a través de solucions específiques i a mida de cada client. D'aquesta manera, SII Concatel respon al conjunt de processos que es poden desenvolupar en l'àmbit de les TI, com l'enginyeria industrial, aeronàutica, energètica i de telecomunicacions, perquè els seus clients puguin centrar-se en el seu core business tenint plena confiança i garantia amb la tasca desenvolupada per SII Concatel.

SII Concatel es una empresa especializada en el sector de las Tecnologías de la Información (TI)
y en la Ingeniería, con las siguientes disciplinas: Industrial, Aeronáutica, Energética y de
Telecomunicaciones.

Es la presencia española del Grupo SII, una empresa multinacional con 40 años de experiencia que cotiza en la Bolsa de París y cuenta con más de 8.500 profesionales trabajando en sus 74 centros técnicos, repartidos en 18 países. En España, la SII Concatel cuenta con más de 700 profesionales, 6 centros técnicos y un volumen de negocio superior a los 37 millones de euros.

Su oferta al mercado se basa en un servicio integral y personalizado que abarca todas las áreas del ámbito tecnológico a través de soluciones específicas y a medida de cada Cliente. De esta manera, SII Concatel responde al conjunto de procesos que se pueden desarrollar en el ámbito de las TI, como la ingeniería industrial, aeronáutica, energética y de telecomunicaciones, para que sus clientes puedan centrarse en su core business teniendo plena confianza y garantía con la labor desempeñada por SII Concatel.

SII Concatel es una empresa especializada en el sector de las Tecnologías de la Información (TI)
y en la Ingeniería, con las siguientes disciplinas: Industrial, Aeronáutica, Energética y de
Telecomunicaciones.

Es la presencia española del Grupo SII, una empresa multinacional con 40 años de experiencia que cotiza en la Bolsa de París y cuenta con más de 8.500 profesionales trabajando en sus 74 centros técnicos, repartidos en 18 países. En España, la SII Concatel cuenta con más de 700 profesionales, 6 centros técnicos y un volumen de negocio superior a los 37 millones de euros.

Su oferta al mercado se basa en un servicio integral y personalizado que abarca todas las áreas del ámbito tecnológico a través de soluciones específicas y a medida de cada Cliente. De esta manera, SII Concatel responde al conjunto de procesos que se pueden desarrollar en el ámbito de las TI, como la ingeniería industrial, aeronáutica, energética y de telecomunicaciones, para que sus clientes puedan centrarse en su core business teniendo plena confianza y garantía con la labor desempeñada por SII Concatel.

Related Managers

Joan Carrillo
Socio Director
Socio Director
Socio Director
T: +34 935 679 710