buscador de rama de fargo de los pozos http://espanapildoras.com/ usos de la planta medicinal aloe vera

Highlights



Dirección
Address
Adreça

Avda. Diagonal, 199

08018 - Barcelona

Tlf +34 93 495 86 00

Mail: info@capgemini.com

Web:http://www.es.capgemini.com/

     

Description

Capgemini és un dels principals proveïdors mundials de serveis de Consultoria, Tecnologia i Outsourcing. Present en 40 països amb més de 120.000 empleats, el Grupo Capgemini ajuda els seus clients en la seva transformació amb l'objectiu de millorar el seu rendiment i posicionamient competitiu.

Oferim una gamma de serveis integrats que combinen la tecnologia més actual amb experiència en el sector i un gran domini dels nostres quatre negocis clau.

Capgemini es uno de los principales proveedores mundiales de servicios de Consultoría, Tecnología y Outsourcing. Presente en 40 países con más de 120.000 empleados, el Grupo Capgemini ayuda a sus clientes en su transformación con el fin de mejorar su desempeño y posicionamiento competitivo.

Ofrecemos una gama de servicios integrados que combinan la tecnología más actual con experiencia en el sector y un gran dominio de nuestros cuatro negocios clave.

Consulting is first and foremost an ideas business. Capgemini Consulting provides structured thinking and points of view based on consideration of our clients’ critical issues and market trends. Our strong opinions are based on in-depth evidence and research.

Related Managers

Orlando Murias
Director Comercial Catalunya
Director Comercial Cataluña
Commercial Director
T: +34 495 86 00
Jorge Milla
Director Sector Administración Publica
Director Sector Administración Publica
Director Sector Administración Publica
T: +34 93 495 86 00
Ana María Escudero
E-Learning Manager
E-Learning Manager
E-Learning Manager
T: +34 93 495 86 00