buscador de rama de fargo de los pozos http://espanapildoras.com/ usos de la planta medicinal aloe vera

HighlightsDirección
Address
Adreça

Avda. Diagonal, 640 1a planta 1D

08017 - Barcelona

Tlf +34 902 547 444

Fax +34 93 215 19 15

Mail: info@axiscorporate.com

Web:http://www.axiscorporate.com

     

Description

Axis Corporate és una firma internacional de consultoria de negoci, orientada a la millora dels resultats de les organitzacions, des de l'assessorament estratègic, passant per la definició del model de negoci, fins a l'impacte en l'àrea d'operacions. Treballa en les especialitats d'Estratègia, Strategic Finance, Vendes i stratègia de Client, Excel·lència Operativa, Gestió del Risc, Compliance Management, Business Technology, Persones i Organització, i Transformació digital.

La Companyia opera a diferents sectors, potenciant la gestió del coneixement intersectorial i intrasectorial: Banca, Assegurances, Immobiliària, Energia, Infraestructures i Logística, Telecomunicacions i Mitjans de Comunicació, Salut i Farmacèutic, Retail i Gran Consum, Turisme, Vitges i Administració Pública, i compta amb un equip professional actualment amb més de 200 professionals distribuïts a les oficines de Barcelona, Madrid, Sao Paulo, Londres, Boston, Nova York i Frankfurt.

Axis Corporate es una firma internacional de consultoría de negocio, orientada a la mejora de los resultados de las organizaciones, desde el asesoramiento estratégico, pasando por la definición del modelo de negocio, hasta el impacto en el área de operaciones. Trabaja en las especialidades de Estrategia, Strategic Finance, Ventas y Estrategia de Cliente, Excelencia Operativa, Gestión del Riesgo, Compliance Management, Business Technology, Personas y Organización, y Transformación Digital.

La compañía opera en diferentes sectores, potenciando la gestión del conocimiento intrasectorial e intersectorial: Banca, Seguros, Real Estate, Energía, Infraestructuras y Logística, Telecomunicaciones y Media, Salud y Farmacéutico, Retail y Gran Consumo, Turismo y Viajes y Administración Pública; y cuenta actualmente con un equipo global de más de 200 profesionales distribuidos en las oficinas de Barcelona, Madrid, São Paulo, Londres, Boston, Frankfurt y Nueva York.

Corporate Axis is an international business consulting firm aimed at improving the results of organizations, from strategic advice, including the definition of the business model, to the impact on the area of operations. Work in the fields of Strategy, Strategic Finance, Sales and Customer Strategy, Operational Excellence, Risk Management, Compliance Management, Business Technology, People and Organization and Digital Transformation.

The company operates in various sectors, strengthening the management of knowledge within and among sectors: Banking, Insurance, Real Estate, Energy, Infrastructure and Logistics, Telecommunications and Media, Health and Pharmaceutical, Retail and Consumer Goods, Travel and Tourism and Public Administration; and currently has a global team of over 200 professionals located in offices in Barcelona, Madrid, São Paulo, London, Boston, Frankfurt and New York.

Related Managers

Casimir Gràcia Abián
President
Presidente
President
T: +34 902 547 444
Sebastian Mañana Lenzi
Soci Director
Socio Director
Partner
T: +34 902 547 444
Esperanza Saez Pineda
Marketing i Comunicació
Marketing y Comunicación
Marketing
T: +34 902 547 444