buscador de rama de fargo de los pozos http://espanapildoras.com/ usos de la planta medicinal aloe vera

Destacat

Borsa de treball

Des de l'Associació Catalana d'Empreses Consultores s'ofereix un canal de publicació de demandes i ofertes de feina en l'àmbit de la consultoria amb:

  • Programes d'introducció al món laboral per a universitaris.
  • Integració d'ofertes d'empreses membres de l'ACEC.
  • Integració amb empreses especialitzades de treball.
  • Actuar de facilitador entre l'oferta i la demanda.

ACCIONS:

  • Integració de les ofertes de treball de les empreses associades a l'ACEC dins una borsa de treball pròpia que permeti els seus membres disposar d'una font de recruiting addicional.
  • Participació en campanyes informatives a les principals universitats i establiment d'acords específics perquè els seus alumnes puguin fer pràctiques dins de les empreses associades.
  • Creació d'un curriculum vitae homogeni (formulari web) perquè els/les candidats/es inscrits en les ofertes publicades omplin un format de currículum amb unes dades predefinides perquè tant l'ACEC com les empreses associades puguin avaluar cada canditat/a sobre la base dels mateixos paràmetres. Això permetrà, sobretot, agilitar el procés de preselecció.
  • Incorporar el model Becari com a primera experiència dins del món empresarial que permeti col·laborar activament amb perfils més sèniors de cara a la seva formació i al desenvolupament de les capacitats i coneixements que ha de tenir un consultor.
  • Facilitarem el compliment dels criteris ocupacionals establerts en la LISMI, Llei d'Integració Social del Minusvàlid.

Pròximament les empreses de treball disposaran d'una eina de recruiting per difondre les seves ofertes a través de la nostra borsa de treball online.

Tornar al principi