buscador de rama de fargo de los pozos http://espanapildoras.com/ usos de la planta medicinal aloe vera

Destacat

Presentació

L'Associació Catalana d'Empreses Consultores (ACEC) és l'Organització Empresarial de les empreses consultores catalanes, un sector imprescindible per al correcte desenvolupament de l'activitat econòmica. L'ACEC és una entitat de caràcter privat, sense ànim de lucre, que representa les empreses de l'àmbit de la consultoria a Catalunya i els seus professionals.

L'ACEC és la veu de les empreses consultores implantades a Catalunya, i les representa davant de les institucions i del mercat. Així mateix, treballa per millorar els estàndards i la qualitat de la consultoria, per promoure'n el creixement i per facilitar el reconeixement de la professió.

L'ACEC va ser constituïda el 1993. Està vinculada a l'AEC (Asociación Española de Empresas de Consultoría) i a la FEACO (Federació Europea d'Associacions de Consultoria).

La missió de l'ACEC és:

"Ser una entitat professional reconeguda i de referència pel valor de la seva contribució a la societat catalana i a les seves empreses associades".

Segons els Estatuts de l'ACEC, aquesta és una "organització empresarial per a la promoció i la defensa dels seus interessos econòmics i socials", constituïda "a l'empar de la Llei 19/1977 de l'1 d'abril sobre la regulació de dret d'associació sindical". Els estatuts de l'ACEC, amb totes les seves actualitzacions, estan registrats a la Direcció General de Relacions Laborals, del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.

L'ACEC ofereix els següents serveis als seus associats:

  • Sensibilitza les empreses i institucions en la confiança en les empreses consultores associades, potenciant-ne el valor a través dels mitjans de comunicació.
  • Dóna servei i promou les consultores membre, en l'àmbit públic i el privat.
  • Facilita el networking dels associats. No només intern, sinó global mitjançant actes transversals.
  • Busca i crea continguts d'interès per a les empreses associades.
  • Facilita la relació de les empreses associades amb les grans associacions: l'AEC (Asociación Española de Empresas de Consultoría), la FEACO (Federació Europea d'Associacions de Consultores en Organització), Foment del Treball, Cercle d'Economia i Barcelona Global.
www.consultoras.org www.feaco.org
Tornar al principi