buscador de rama de fargo de los pozos http://espanapildoras.com/ usos de la planta medicinal aloe vera

Destacat

Requisits

Associar-se

Les empreses consultores que desitgin associar-se a l'ACEC hauran de remetre a l'Associació el Formulari de Sol·licitud d'admissió, que figura a continuació, degudament emplenat i adjuntant la documentació sol·licitada.

Criteris d'admissió

Les empreses consultores que desitgin ser membres de l'ACEC hauran d'acceptar el que es disposa als Estatuts.

Criteris d'admissió de les empreses membres de ple dret

 

  • L'empresa consultora haurà d'estar clarament identificada com a persona jurídica, estar activa en la pràctica pública de la Consultoria d'empreses i ser independent per poder assessorar de manera imparcial i sense dependre d'altres organismes o empreses que no practiquin la Consultoria.
  • L'empresa haurà d'estar preparada per analitzar problemes, donar consells i assistir a la implantació pràctica dels consells oferts a un ample ventall de clients i, almenys, en un àmbit d'activitat clau.
  • L'empresa consultora i els seus professionals hauran de comptar amb una trajectòria ètica i professional del màxim nivell, i mantenir aquest nivell d'experiència, respectant el Codi de Conducta Professional de l'Associació.
  • L'empresa consultora haurà d'acreditar un mínim de dos anys en la pràctica pública de la Consultoria. Aquest període podrà veure's reduït si es pertany a alguna Associació europea membre de FEACO.
  • L'empresa consultora haurà de poder demostrar un nivell de competència tècnica i de coneixements teòrics i pràctics obtinguts en l'àmbit de la Consultoria d'empreses.

No poden accedir a l'Associació els consultors individuals ni les empreses consultores amb menys de dos anys d'experiència o sense un equip de titulats experts adequat

Quota anual per empresa: 2.400€

Tornar al principi