buscador de rama de fargo de los pozos http://espanapildoras.com/ usos de la planta medicinal aloe vera

DestacadoDirección
Address
Adreça

C/ Llacuna, 56-70, edifici A

08005 - Barcelona

Tlf +34 93 272 32 20

Fax +34 93 363 77 01

Mail: info@altran.es

Web:http://www.altran.es/

     

Descripción

Altran Espanya és una companyia que pertany al Grup Altran, líder global en consultoria tecnològica i innovació, amb una xarxa internacional de 21.000 professionals i 500 grans clients a tot el món.

Presents des de 1992, està especialitzada en Consultoria d’Innovació, Enginyeria i Tecnologia, Organització i Sistemes de la Informació, i Estratègia i Negoci.

Formada per 2.500 professionals d’alta qualificació, desenvolupa la seva activitat en tot l’àmbit estatal a través de cinc seus distribuïdes per les principals ciutats espanyoles. Aquesta distribució geogràfica ens permet cobrir les diferents necessitats dels nostres clients i establir xarxes estratègiques de negoci en qualsevol punt del país.

A Altran hem mantingut sempre que la clau del canvi radica en la Innovació. La I+D a la nostra companyia s’aplica en totes les divisions de negoci i departaments.

 

Altran España es una compañía perteneciente al Grupo Altran, líder global en consultoría tecnológica e innovación, con una red internacional de 21.000 profesionales y 500 grandes clientes en todo el mundo.

Presente desde 1992, está especializada en Consultoría de Innovación, Ingeniería y Tecnología, Organización y Sistemas de la Información, y Estrategia y Negocio.

Formada por 2.500 profesionales de alta cualificación, desarrolla su actividad en todo el ámbito estatal a través de cinco sedes distribuidas por las principales ciudades españolas. Esta distribución geográfica nos permite cubrir las diferentes necesidades de nuestros clientes y establecer redes estratégicas de negocio en cualquier punto del país.

En Altran hemos mantenido siempre que la clave del cambio radica en la Innovación. La I+D en nuestra compañía se aplica en todas las divisiones de negocio y departamentos.

Altran Spain is a company belonging to the Altran Group, the global leader in technology consulting and innovation with an international network of 21,000 professionals and 500 major customers worldwide.

Since 1992, it specializes in Innovation Consulting, Engineering and Technology, Organization and Information Systems, and Strategy and Business.

With a taskforce of 2,500 highly qualified professionals, it operates throughout the country across five offices in major Spanish cities. This geographical distribution allows us to meet the different needs of our customers and establish strategic business networks anywhere in the country.

In Altran we have always maintained that the key to change lies in innovation. R&D in our company is applied in all business divisions and departments.

Directivos vinculados

Alfonso Martinez Fernandez
Chief Operating Officer
Chief Operating Officer
Chief Operating Officer
T: +34 91 270 03 56
Elisabetta Parroco
Directora Talent Manager
Directora Talent Manager
Talent Manager Director
T: +34 93 272 32 20
Isabel Ordoyo
Directora Sector Públic
Directora Sector Público
Public Sector Manager
T: +34 93 272 32 20
Juan Román Bocanegra
Delivery Manager
Delivery Manager
Delivery Manager
T: +34 93 272 32 20
Alberto Masa
Responsable d'I+D de Sector Públic
Responsable de I+D de Sector Público
Head of R&D of Public Sector
T: +34 93 272 32 20