buscador de rama de fargo de los pozos http://espanapildoras.com/ usos de la planta medicinal aloe vera

Destacado



Dirección
Address
Adreça

Avinguda Roma 157, 5

08011 - Barcelona

Tlf 934 588 408

Mail: jpalau@abinitio.es

Web:http://www.abinitio.es

Descripción

ABINITIO CONSULTING, S.L. neix el 2008 per ajudar a millorar l’eficiència dels processos de treball i el valor afegit del model de negoci dels nostres clients.

Amb oficines a Barcelona i Madrid, el nostre objectiu és entendre i satisfer de forma específica les necessitats de cadascun dels nostres clients, per ajudar en la seva adaptació a un mercat canviant i global.

Les nostres àrees de treball són:

Consultoria empresarial o de negoci

Ajudem en la definició, l’anàlisi i el disseny de processos de negoci d’empreses amb un alt volum de clients per a augmentar la rendibilitat en les seves operacions i crear valor incrementant les oportunitat de negoci.

TI Advisoring i solucions Software inpack

Creem solucions que van des del hardware fins al software i sistemes, passant per solucions “Cloud”, donant una màxima importància a minimitzar els riscos d’implantació en les organitzacions.

BPO, Bussines Process Outsourcing

Creem equips de treball a mida amb plataformes tecnològiques al servei dels nostres clients, assegurant la cobertura de les seves activitats operatives per a assolir els seus principals objectius de negoci, tant en processos estàndard com a mida.

ABINITIO CONSULTING, S.L. nace en 2008 para ayudar a mejorar la eficiencia de los procesos de trabajo y el valor añadido del modelo de negocio de nuestros clientes.

Con oficinas en Barcelona y Madrid, nuestro objetivo es entender y satisfacer de forma específica las necesidades de cada uno de nuestros clientes, para ayudar en su adaptación a un mercado cambiante y global.

Nuestras áreas de trabajo son:

Consultoría empresarial o de negocio

Ayudamos en la definición, el análisis y el diseño de procesos de negocio de empresas con un alto volumen de clientes para aumentar la rentabilidad en sus operaciones y crear valor incrementando las oportunidades de negocio.

TI Advisoring y soluciones Software inpack

Creamos  soluciones que van desde el hardware hasta software y sistemas, pasando por soluciones “Cloud",  dando una máxima importancia a minimizar los riesgos de implantación en las organizaciones.

BPO, Bussines Process Outsourcing

Creamos equipos de trabajo a medida con plataformas tecnológicas al servicio de nuestros clientes, asegurando la cobertura de sus actividades operativas para alcanzar sus principales objetivos de negocio, tanto en procesos estándar como a medida.

ABINITIO CONSULTING, S.L. nace en 2008 para ayudar a mejorar la eficiencia de los procesos de trabajo y el valor añadido del modelo de negocio de nuestros clientes.

Con oficinas en Barcelona y Madrid, nuestro objetivo es entender y satisfacer de forma específica las necesidades de cada uno de nuestros clientes, para ayudar en su adaptación a un mercado cambiante y global.

Nuestras áreas de trabajo son:

Consultoría empresarial o de negocio

Ayudamos en la definición, el análisis y el diseño de procesos de negocio de empresas con un alto volumen de clientes para aumentar la rentabilidad en sus operaciones y crear valor incrementando las oportunidades de negocio.

TI Advisoring y soluciones Software inpack

Creamos  soluciones que van desde el hardware hasta software y sistemas, pasando por soluciones “Cloud,  dando una máxima importancia a minimizar los riesgos de implantación en las organizaciones.

BPO, Bussines Process Outsourcing

Creamos equipos de trabajo a medida con plataformas tecnológicas al servicio de nuestros clientes, asegurando la cobertura de sus actividades operativas para alcanzar sus principales objetivos de negocio, tanto en procesos estándar como a medida.

Directivos vinculados

Joan B. Palau Pernau
Soci
Socio
Partner
T: 934 588 408
Ramon Cases Pallarés
Soci
Socio
Partner
T: 934 588 408