buscador de rama de fargo de los pozos http://espanapildoras.com/ usos de la planta medicinal aloe vera

DestacadoDirección
Address
Adreça

C/Constitució 1, 5è 4a

08960 - Sant Just Desvern

Tlf +34 93 470 60 00

Fax +34 93 371 65 04

Mail: marketing@lantares.com

Web:http://www.lantares.com

     

Descripción

LantaresIBM Premier Business Partner, és una consultora 100% espanyola nascuda el 2003 fruit de l'aliança de diversos especialistes en consultoria. En l'actualitat, Lantares és líder en la implantació de solucions estratègiques de gestió de rendiment corporatiu (CPM-Corporate Performance Management) y Gestió de la Informació, en entorn on-premise i cloud.

Lantares Cloud BI són solucions al núvol que ajuden a escorçar cicles de time-to-market, reduir costos d'infrastructura, propietat, posada en marxa i manteniment, al mateix temps que ofereix una major agilitat, accesibilitat i versatilitat a les solucions BI.

Prop de 200 clients i 6.000 usuaris finals confien en l'experiència i el coneixement de negoci del seu equip de consultors especialistes en projectes de Business Intelligence implementant solucions com Quadres de Comandament, Reporting, Datawarehouse, Elaboració de Pressupostos, Planificació i Consolidació.

Fonaments de l'estratègia de Lantares:

• La Innovació
• L'exclusivitat en CPM i Gestió de la Informació
• La satisfacció dels nostres clients

LantaresIBM Premier Business Partner, es una consultora 100% española nacida en 2003 fruto de la alianza de diversos especialistas en consultoría. En la actualidad, Lantares es líder en la implantación de soluciones estratégicas de gestión de rendimiento corporativo (CPM-Corporate Performance Management) y Gestión de la Información, en entorno on-premise y cloud.

Lantares Cloud BI son soluciones en la nube que ayudan a acortar ciclos de time-to-market, reducir costes de infraestructura, propiedad, puesta en marcha y mantenimiento, al tiempo que brinda una mayor agilidad, accesibilidad y versatilidad a las soluciones BI.

Cerca de 200 clientes y 6.000 usuarios finales confían en la experiencia y el conocimiento de negocio de su equipo de consultores especialistas en proyectos de Business Intelligence implementando soluciones tales como, Cuadros de Mando, Reporting, Datawarehouse, Presupuestación, Planificación y Consolidación.

Fundamentos de la estrategia de Lantares:

• La Innovación
• La exclusividad en CPM y Gestión de la Información
• La satisfacción de nuestros clientes

Lantares, IBM Premier Business Partner, is a 100% Spanish consultant born in 2003 as a result of the alliance of various consulting specialists. Currently, Lantares is leading the implementation of strategic solutions for corporate performance management (CPM-Corporate Performance Management) and Information Management in environment on-premise and cloud.

Cloud BI are Lantares cloud solutions that help shorten cycle time-to-market, reduce infrastructure costs, ownership, commissioning and maintenance, while providing greater flexibility, accessibility and versatility BI solutions.

About 200 customers and 6,000 end users rely on the experience and knowledge of your team business consultants specialized in Business Intelligence projects implementing solutions such as Dashboards, Reporting, Data Warehouse, Budgeting, Planning and Consolidation.

Fundamentals Lantares strategy:

• Innovation
• Exclusivity in CPM and Information Management
• The satisfaction of our customers

Directivos vinculados

Óscar Hernandez
Director General
Director General
General Director
T: +34 93 470 60 00